Тест Типове

Настоящият тест има за цел да ви ориентира какъв тип личност сте и какъв тип професии и работна среда биха били подходящи за вас. Въпросникът се състои от 24 твърдения. Моля, отбележете в каква степен всяко твърдение се отнася за вас или би се отнасяло, ако се окажете в подобна ситуация. Няма правилни и грешни твърдения, нито по-важни или по-маловажни. Важно е да отговаряте честно, спонтанно и бързо.

Прочетете и отбележете дали даденото твърдение се отнася за вас:

Напълно се отнася за мен.
По-скоро не се отнася за мен.
Обичам да търся и анализирам информация за сложни и нови за мен неща, дори това да не е свързано с това да постигна конкретен резултат в момента.
При проблем предпочитам заедно, чрез диалог с другите, да стигнем до съвместно решение, вместо някой да налага решение за всички.
Винаги съм готов да зарежа работата си, за да помогна на хората около себе си или да се включа в различни доброволчески инициативи.
Харесвам предмети като математика, физика, химия, астрономия, биология.
В тетрадките ми всичко е записано и подредено нагледно и красиво
Предпочитам директния подход вместо да заобикалям темата.
Считам себе си за оригинален и различен от другите човек.
Предпочитам да имам ясни инструкции и правила, за да направя нещо по най-добрия начин.
Имам изявен талант и умения в сферата на изкуствата (музика, театър, рисуване, танци, писане, др.)
Обичам стаята и вещите ми да са подредени и във всеки един момент знам кое къде е.
Обичам да съм физически активен и да правя нещо на открито.
Предпочитам ситуации, които са предвидими, структурирани и с предварителни правила, които да спазвам.
Винаги знам, че в трудна ситуация или при проблем ще се справя и ще намеря решение.
Винаги аз съм в основата на това да се организираме и направим нещо с приятели.
Винаги спазвам обещанията си към другите, дори това да ми създава неудобства понякога.
В дискусии и спорове се водя повече от емоциите и интуицията си, отколкото от логиката.
С удоволствие се занимавам с изработване на различни художествени предмети или участвам в театрални групи, рисувам, представям се пред публика и др.
Доставя ми удоволствие да работя с инструменти, уреди, машини, технически средства.
Имам много ясна и правилна преценка за нещата и когато съм убеден/а в нещо за мен е важно да убедя и другите, че съм прав/а, защото обикновено е така.
За мен е важно да съм най-добрия/добрата.
Когато правя нещо искам да виждам резултат от усилията си веднага.
Предпочитам да работя сам/а по даден проект, вместо да работя в екип или да разчитам на други хора.
Склонен съм да търся и по-добър начин да се направи нещо, дълго след като съм приключил със задачата си.
Винаги знам как да обясня нещо на приятел, така че да го разбере.